Pse menaxhimi i mbetjeve është i rëndësishëm?

Grumbullimi i mbetjeve është pjesë e procesit të menaxhimit të mbetjeve. Grumbullimi i mbetjeve është grumbullimi dhe transportimi i mbetjeve në vendin e trajtimit ose shkarkimit nga shërbimet komunale ose institucione të ngjashme, ose nga korporatat publike ose private, ndërmarrjet e specializuara ose qeveria e përgjithshme.

  • Mban mjedisin të pastër dhe të freskët
  • Ruan Tokën dhe kursen energji
  • Redukton ndotjen e mjedisit
  • Krijon punësim
  • Redukton të gjitha llojet e mbetjeve